Calitatea produselor Corteva impune prezența consultanților de specialitate

Concurența acerbă pe toate planurile în care se găsesc companiile care produc inputuri pentru agricultură afectează și obținerea de către fermieri a unor informaţii tehnice complementare. Ele pot ajunge la fermieri numai cu ajutorul consultanților de specialitate.

De exemplu, controlul manei la cultura cartofului este un proces complex care necesită utilizarea mai multor molecule cu moduri diferite de acțiune. Din acest motiv, eficacitatea utilizării unui produs depinde și de modul în care fermierii care îl folosesc îi aleg „partenerii” pentru controlul acestui patogen extrem de virulent. Recomandările pentru schemele de aplicare a fungicidelor trebuie făcute de consultanți în urma unor rezultate obținute în experiențele proprii.

La ora actuală sunt omologate în România cca. 70 de fungicide pentru controlul manei cartofului, având, așa cum este firesc, o eficacitate diferită.

În eticheta pachetului comercial Zorvec™ Enicade™ NZeb de la Corteva este prezentată grafic o schemă de control a manei cartofului.

În varianta respectivă se folosesc produse din cel puțin două grupe diferite de fungicide, pentru a evita apariția fenomenelor de rezistență.

Acest lucru presupune însă și posibilitatea de a compromite eficacitatea celui mai bun fungicid (în cazul de față pachetul Zorvec™ Enicade™ NZeb de la Corteva), dacă aplicarea acestuia nu este precedată și succedată de tratamente contra manei cu fungicide performante din alte clase, cu mod de acțiune diferit.

Zorvec™ Enicade™ NZeb este un pachet comercial ce are la bază o moleculă nouă, denumită Zorvec™. Componentele pachetului (ZorvecTM EnicadeTM, OD: 100 g/l oxathiapiprolin și TrimanocTM, DC: 750 g/kg mancozeb) acționează preventiv, curativ, antisporulant, sistemic și translaminar.

Pachetul este recomandat de către Corteva să fie utilizat preventiv, în maxim 3 tratamente (0,15 l/ha ZorvecTM EnicadeTM + 2,0 kg/ha TrimanocTM), din care două succesive în intervalul dintre creșterea frunzelor, închiderea rândurilor până inclusiv la formarea tuberculilor. Se pot aplica două sau trei tratamente fără riscul apariției rezistenței, deoarece are efecte multiple asupra ciclului de viață al agentului patogen. Efectele multiple oferă control constant al bolii chiar și în condiții de mediu dificile, având o rezistență superioară la spălare.

Până când aplicarea pachetului pe bază de Zorvec™ va deveni o practică curentă, cultivatorii de cartof trebuie să ceară detalii legate de integrarea acestuia în schemele tehnologice de la consultanți sau de la specialiștii Corteva.

Pentru a stabili strategiile de evitare a apariţiei formelor rezistente ale patogenilor, s-a creat la nivel mondial un grup de lucru numit FRAC (Fungicide Resistance Action Comittee), cuprinzând specialişti de la companiile producătoare de produse de protecția plantelor şi cercetători în domeniu. Astfel, fiecare substanţă activă nou apărută este evaluată şi monitorizată pentru a se identifica riscul de apariţie a rezistenţei la diverși agenți patogeni.

Zorvec™ face parte din grupa FRAC 49, cu substanța activă oxathiapiprolin (100 g/l), o moleculă care inhibă proteina OSBP, implicată în formarea membranei celulare.

Mancozeb din TrimanocTM este în grupa FRAC – M 03, la care nu au fost observate fenomene de rezistență.

Pentru a preveni apariția rezistenței la oxathiapiprolin, aplicările cu noul pachet pe bază de Zorvec™ sau al altui produs din grupa 49, trebuie respectate câteva condiții care trebuie aduse la cunoștința fermierilor de către consultanți:

  1. Numărul de aplicări cu pachetul Zorvec™ Enicade™ NZeb sau cu alte produse din grupa 49, trebuie să reprezinte cel mult 33% din totalul tratamentelor împotriva manei.
  2. Pachetul Zorvec™ Enicade™ NZeb se recomandă să fie aplicat preventiv, iar după cele două tratamente succesive, la interval de 10 zile, trebuie aplicat un produs cu mod de acțiune diferit (curativ).

Concluzii. Calitatea de excepție a unor produse Corteva (dar situația poate fi întâlnită și la produsele de la alte companii), poate fi pusă în valoare numai prin experiențele efectuate de consultanți finanțați prin diferite forme de către fermieri, care să recomande cele mai potrivite produse pentru condiţii pedoclimatice particulare.

 

Facebook Comments