170 kg N/ha- completări

Ca de obicei, Agrointeligenta reacționează rapid la „amenințările” reale sau doar posibile la adresa fermierilor. Acum este vorba despre Ordinul nr. 1416/2018 care vine să modifice Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sancțiuni administrative pentru ecocondiționalitate aplicabil schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.049 din 27 decembrie 2016.

Textul îl puteți vedea accesând linkul de mai jos.

https://agrointel.ro/104599/fertilizare-azot-cantitate-maxima-hectar/

Cred că explicațiile sunt următoarele.

Articolul 1 alineatul 4 stabilește: „fermele care nu efectuează studiul agrochimic pentru elaborarea planului de fertilizare a culturilor agricole trebuie să respecte standardele privind cantitatea maximă de îngrășăminte minerale cu azot (substanță activă) care poate fi aplicată pe terenul agricol, de 170 kg azot/ha, în mod fracționat, cu excepția pajiștilor permanente.”

Explicații

Standardele privind cantitatea maximă de îngrășăminte minerale cu azot (substanță activă) sunt cele descrise în tabelele (nenumerotate) de la pagina 17 din Ghidul fermierului privind ecocondiţionalitatea, descărcat de pe siteul APIA, deoarece acești termeni nu se întâlnesc în alte documente.

http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare/materiale-informare-anul-2018.

Tabelele sunt preluate din Codul de bune practici agricole (tabelele 7.4 şi 7.5).

Cantitatea maximă de îngrășăminte minerale cu azot (substanță activă) care poate fi aplicată pe terenul agricol, de 170 kg azot/ha, se referă la cantitatea maximă admisă de 170 kg N/ha pe care o găsim în cele două tabele. Această valoare este valabilă numai la sfecla pentru zahăr.

Pentru toate celelalte culturi cantitatea maximă este cea menționată în standarde: 120 kg N/ha la grâu, 130 kg N/ha la porumb etc.

Numai dozele maxime de azot trebuie aplicate fracționat. Această cerință nu este explicată. Dar nu ar fi logic ca și dozele totale mici să fie fracționate. De exemplu, dacă doza de N la floarea-soarelui este de 50 kg N/ha nu trebuie aplicată fracționat.

Tabelele cu standardele sunt cele de mai jos.

Standarde privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenuri cu panta până la 12%

Grâu Porumb boabe Alte cereale Floarea soarelui Rapita Cartofi Sfeclă de zahar Păşuni
Kg N /

ha / an

Kg N /

ha / an

Kg N /

ha / an

Kg N/

ha / an

Kg N /

ha / an

Kg N /

ha / an

Kg N /

ha / an

Kg N /

ha / an

120 130 100 100 100 140 170 100

 

Standarde privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenuri cu panta peste 12%

Grâu Porumb boabe Alte cereale Floarea soarelui  

Rapiţă

Cartofi Sfeclă de zahar Păşuni
KgN/ha/an Kg N /

ha / an

Kg N /

ha / an

Kg N /

ha / an

Kg N /

ha / an

Kg N /

ha / an

Kg N /

ha / an

Kg N /

ha / an

90 80 80 80 80 90 120 80

Articolul 1 alineatul 5 stabilește:În cazul fermelor care efectuează studii agrochimice, cantitatea de azot mineral (substanță activă) care poate fi aplicată pe terenul agricol este cea rezultată din aceste studii, conform planului de fertilizare.”

În acest caz poate fi depășită doza de 170 kg N/ha. De exemplu, pentru 15 t/ha de porumb, plantele absorb în jur de 300 kg N/ha. Dacă solul furnizează, conform analizelor chimice numai 100 kg N/ha, doza de azot aplicată poate fi de 200 kg N/ha (300 kg N – 100 kg N din sol). Dacă este cazul, 170 kg N/ha pot fi din îngrăşăminte organice.

Articolul 1 alineatul 6 stabilește:În cazul fermelor care nu efectuează studii agrochimice, cantitatea de azot mineral (substanță activă) care poate fi aplicată pe terenul agricol este cea rezultată din planul de fertilizare simplificat întocmit de fermieri și aprobat de direcțiile pentru agricultură județene”.

Explicații

Chiar dacă nu au fost făcute analizele agrochimice, azotul trebuie aplicat în mod rațional, folosind planul de fertilizare simplificat, pe care îl găsiți la pagina 17, după tabelele cu Standarde privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot în Ghidul fermierului privind ecocondiţionalitatea de pe site-ul APIA.

Alcătuirea unui plan de fertilizare începe cu determinarea  necesarului de azot. Acesta se calculează înmulțind producţia planificată cu consumul specific. La porumb, consumul specific variază de la 18 la 28 kg N pentru o tonă de boabe.

Necesarul de azot cuprinde azotul din îngrășăminte și pe cel din sol. În Planul de fertilizare propus de APIA apare expresia „Cantitatea de azot planificată” (coloana 5), adică azotul din îngrășămintele  organice și din cele chimice. N-ar trebui să fie inclus și cel din sol, deoarece acesta nu poate fi planificat, ci doar estimat.

Prin această exprimare, APIA dă posibilitatea fermierilor performanți, dar care nu au făcut analizele agrochimice pe toate solele, să folosească cel puțin 180 kg N/ha (130 kg N/ha din îngrășăminte organice și chimice și cel puțin  50 kg N/ha din sol), doză care le-ar permite să obțină 6-10 t/ha de porumb.

Se folosesc sursele de azot din îngrăşămintele organice (coloana 8), fără a depăși standardul cantității maxime la porumb, de 130 kg N/ha.

Dacă azotul din îngrăşămintele organice nu depășește 130 kg N/ha, se poate adăuga azot mineral până la această valoare. De exemplu, dacă prin gunoiul de grajd s-au aplicat 100 kg N/ha,   se mai poate fertiliza cu 30 kg N/ha din îngrășăminte chimice.

 

PLAN DE FERTILIZARE

(model simplificat)

Nume/prenume fermier (denumire exploataţie) ___________

Domiciliu/sediu exploataţie (comună, judeţ) ____________

Cod SIRSUP ___________

Anul/campania ___________

 

Bloc fizic Nr. Parcela Cultura Cantitatea de azot planificată (kg N s.a.) Îngrăşăminte cu azot aplicate Data aplicării/ Cantitatea medie de azot aplicată

(kg N s.a./ ha)

Organice Minerale Cantitatea de azot aplicată

(kg N s.a.)

Nr. S (ha) Tip Cantit (tone) Azot

(kg N s.a.)

Tip Cantit (tone) Azot

(kg N s.a.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total exploataţie x x x x x

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments