Lumiposa pe-ncercate

Un specialist pe care îl prețuiesc, mi-a atras atenția zilele trecute că am scris despre Lumiposa, un insecticid omologat de Coverta pentru tratamentul seminţelor de rapiţă, folosind doar informaţiile furnizate de compania care l-a produs. (http://hvhalmajan.ro/309/lumiposa-un-produs-foarte-util-in-protectia-integrata-a-rapitei/).

O observație corectă, cu atât mai mult cu cât respectivul „contestatar” nu a observat un efect semnnificativ în testul pe care l-a efectuat asupra purecilor de pământ (Phillotreta spp.). Concluzia lui este că n-ar fi trebuit să mă grăbesc, recomandând în mod indirect un produs care nu are întotdeauna efectul așteptat.

Foarte multe din postările mele conțin aspecte teoretice, deoarece eu cred că „nimic nu este mai practic decât o bună teorie”.

Am putea spune că asta e „soarta” tuturor produselor pentru protecţia plantelor: nu sunt eficace în toate situațiile când sunt folosite. Iar motivele, obiective, pot fi foarte numeroase. În cazul de față, unul din motivele lipsei de eficacitate ar putea fi calitatea tratamentului.

Lumiposa se aplică numai prin tratament industrial. Deoarece produsul a fost omologat doar anul acesta, au existat foarte puține seminţe tratate corect anul trecut când a fost făcută testarea respectivă. Un tratament efectuat corect la seminţele de rapiţă este esențial pentru protecția culturii, deoarece seminţele sunt mici și cantitatea de insecticid care aderă pe suprafața lor este redusă.

De ce n-a avut insecticidul Lumiposa testat anul tecut efectul așteptat asupra puricilor din genul Phyllotreta? Iată câteva ipoteze:

A. Din seminţele tratate nu a fost obținută o producţie mai mare decât în varianta netratată.

 1. Atacul purecilor a fost după fenofaza de 3 frunze. Atacul nu a avut loc în primele faze de vegetație (răsărire și cotiledoane), când plantele pot fi distruse în totalitate. După fenofaza de 3 frunze inclusiv, creșterile biomasei plantelor de rapiţă acoperă pagubele produse de purici. De aceea, în mod normal, nu se mai aplică un tratament în vegetație împotriva acestora.
 2. Nu a fost un atac masiv de purici.  Substanța activă, ciantranilipol, este preluată de purici prin ingestie. Asta înseamnă că insectele rămân paralizate numai după ce consumă din limbul foliar (ciuruiesc frunzele). Chiar dacă nu se depășește PED (pragul economic de dăunare), care se atinge atunci când 8 din 10 plante au frunzele ciuruite, deci nu este nevoie de un tratament în vegetație, aspectul ciuruit al plantelor poate crea impresia că tratamentul seminţelor sau produsul folosit nu au avut efect.

B. Plantele au fost la fel de afectate de atacul purecilor, indiferent dacă seminţele au fost tratate sau nu.

 1. A fost un atac foarte puternic. Purecii adulți paralizează după a doua repriză de hrănire cu plantele provenite din seminţele tratate cu Lumiposa. Dacă numărul lor este prea mare (vezi foto), deși mor, plantele sunt afectate de numeroasele rosături. Același fenomen se poate manifesta și la atacul rățișoarei la porumb și floarea-soarelui când seminţele erau tratate cu neonicotinoide.

Concluzii. Încercați Lumiposa pentru controlul puricilor din genul Phyllotreta din următoarele motive:

 1. Utilizarea produsului este admisă, fără derogări. Din acest motiv tratamentul industrial al seminţelor se poate face la timp și este de calitate.
 2. Efectul protector este evident atunci când atacul purecilor are loc după fenofazele răsărit-cotiledoane. Pentru a mări eficacitatea insecticidului trebuie asigurată o răsărire rapidă și uniformă (pat germinativ, epocă de semănat).
 3. Înainte de a refuza seminţele tratate cu Lumiposa din cauza prețului mai ridicat, cu 300 lei/sac, luați în considerare următoarele aspecte:
  • Sacul vândut de Pioneer conține seminţe germinabile pentru 4 ha (două milioane de boabe germinabile), rezultând un plus de 75 lei/ha. Dar,
  • Tratarea seminţelor se face industrial, fiind de foarte bună calitate.
  • Este un produs nou, de ultimă generație, care ar trebui să fie superior din multe puncte de vedere (mai puțin prețul), unor produse generice, mai vechi, care, în plus, foarte probabil, din păcate, vor fi interzise.

Mulțumesc lui Silviu Dumitru și lui Andrei Ciocoiu de la Coverta, pentru informații, fotografii și comentarii.

Argumente foto pentru utilizarea Lumiposa

Foto 1. Andrei Ciocoiu, Efectul Lumiposa asupra plantelor provenite din seminţele tratate (stânga) și netratate din samulastră (dreapta), judeţul Buzău

Doar plantele netratate provenite din samulastră sunt atacate. Studii făcute în Europa au arătat că samulastra de rapiţă poate apare frecvent până la 5 ani de la momentul recoltării. Plantele din partea dreaptă sunt din seminţele de rapiţă de la o cultură anterioară. Nu este deci o cultură repetată. Plantele din samulastră sunt mai mici. Probabil  au răsărit de la adâncimi mai mari și au fost preferate de pureci.

Foto 2. Andrei Ciocoiu, Perieți, judeţul Ialomiţa, Plante de rapiţă protejate de Lumiposa.

Plantele nu au suferit în urma atacului de purici.

Foto 3. Andrei Ciocoiu, Perieți, judeţul Ialomiţa. Plante de rapiţă mai slab protejate de un tratament cu neonicotinoide.  Solă limitrofă celei tratate cu Lumiposa.

Foto 4 Andrei Ciocoiu. Intensitate mică a atacului la plantele tratate.

Foto 5. Andrei Ciocoiu, Perieți, judeţul Ialomiţa. Plante de rapiţă protejate de Lumiposa, intensitate atac foarte mare, cca. 20/indivizi/plantă.

Foto 6. Andrei Ciocoiu. Plantele de rapiță sunt atacate de purici înainte ca insecticidul să-și facă efectul.

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments