Hibrizii de rapiță recomandați

Testările discordiei

Se fac multe testări în câmp pentru a ierarhiza pe cei mai productivi hibrizi de rapiţă. De multe ori, acestea devin testări ale discordiei, din diferite pricini, mai mult sau mai puțin de ordin tehnic.

Fermierilor români li se livrează rezultatele unor teste care arată rezultatele de producţie ale unor hibrizi, în condiții pedoclimatice și tehnologice aleatorii. Am putea spune că sunt mai bune decât nimic, dar uneori pot crea confuzii.

Fermierii britanici, mult mai bine informaţi decât confrații lor români, au parte și de liste cu hibrizi recomandați. Una dintre aceste liste este alcătuită de către AHDB (The Agriculture and Horticulture Development Board), o organizație înființată de către fermieri și alți participanți la activitățile din agricultura Regatului Unit (RU).

Pe aceste liste sunt ierarhizați hibrizi în funcţie de potențialul lor de producţie și nu după rezultatele comerciale obținute în ferme. Din acest motiv, au fost eliminate loturile care au fost afectate de secetă sau de dăunători, lucru care nu se întâmplă la noi, unde s-au înregistrat mari diferențe între locații, în mod evident nu datorită potențialului biologic al hibrizilor testați. Astfel, pe întreg teritoriul Regatului Unit au fost recoltate 19 testări, 12 în regiunea Sud și 7 în regiunea Nord.

Există mai multe criterii pentru a intra pe lista hibrizilor recomandați: mărimea producţiei, calitate, aspecte agronomice, rezistența la boli.

Se aleg de exemplu,  3 hibrizi și 3 soiuri martor, cu potențial mare și apropiat de producţie. Media lor este comparată cu a hibrizilor testați, folosind analiza statistică, respectiv  diferențele limită, DL 5%.

Se fac medii naționale și regionale ale producţiilor hibrizilor martor. De exemplu, în tabelul 1, cultivarele de pe lista recomandată de rapiţă au fost comparate cu mediile martorilor, care au fost de 4,7 t/ha pe întreg Regatul Unit și în regiunea „Sud”, de 5,2 t/ha în regiunea „Nord”.

Cele mai mari producţii au fost obținute în regiunea Nord, deoarece rapiţa este o plantă a zonelor umede și răcoroase.

Se ierarhizează rezultatele, raportând producţia cultivarului la media martorilor.

Am folosit termenul „cultivar”, care include atât soiurile cât și hibrizii, deoarece în climatele oceanice, soiurile pot fi  mai productive decât hibrizii, așa cum s-a întâmplat în acest an, când soiul Accacia de la Limagrain a avut cele mai bune rezultate.

Cultivarele recomandate sunt cele care depășesc media martorilor și cele care au producţiile nesemnificativ mai mici decât acestea.

Dacă DL 5% este de 4,1%, atunci toți hibrizii a căror producţii depășesc valoarea relativă de 95,9% (100 – 4,1) sunt hibrizi recomandați. Se lucrează cu numere întregi, deci în tabel va fi trecut hibridul cu valoarea de 96 (%) din media martorilor.

sau

Dacă DL 5% este de 4,1 (nivel național, tabelul 1), înseamnă că diferențele dintre producţiile hibrizilor se datorează potențialulu lor de producţie, numai dacă sunt mai mari de 0,19 t/ha, adică 190 kg/ha.

Tabelul 1

Regiunea Categoria Soi Hibrid Soi Hibrid Media DL 5%
RU % din P Mt 109 106 101 96 4,1
(4,7 t/ha)# t/ha 5,12 4,98 4,75 4,51 0,19
Sud % din P Mt 109 106 102 96 4,5
(4,7 t/ha) # t/ha 5,12 4,98 4,79 4,51 0,21
Nord % din P Mt 107 106 102 93 5,7
(5,2 t/ha)# t/ha 5,03 4,98 4,79 4,84 0,30

% din P Mt = % din media producțiilor martorilor. Dacă media martorilor a fost de 4,7 t/ha în 19 testări pentru RU (cu 12 locații pentru Sud și 7 locații pentru Nord), atunci o producţie de 5,12 t/ha reprezintă 109%, (5,12/4,7),comparativ cu media martorilor de 4,7 t/ha (vezi tabelul)

În tabelele pentru fermieri britanici apar doar valorile în procente. Exprimarea în t/ha am introdus-o eu.

Concluzii

Dacă dorim să recomandăm hibrizi, ar trebui să folosim o metodă asemănătoare. Dacă dorim doar să-i comparăm, orice rezultat are și o parte pozitivă pentru fiecare.

 

Facebook Comments