170 kg N/ha – Rămâne cum a stabilit… ICPA

Mulți fermieri, dar și oficialități care au citit Ordinul nr. 1416/2018, consideră că doza maximă de N/ha care poate fi folosită, cu sau fără analizele de sol, este de 170 kg N/ha.
Din acest motiv, indiferent de recolta obținută, aproape nimeni nu mai admite că a depășit această valoare decât în condiții experimentale. Așa se face că, folosind  o doză de 155 -165 kg N/ha „se pot obține la alegere” la porumb 20 t/ha, 19 t/ha sau 17 t/ha. În Statele Unite, unde nu sunt restricții imaginare pentru fertilizarea cu azot, producţii de 15 t/ha se obțin cu doze în jur de  220 kg N/ha.
Lucrurile sunt de fapt  mai simple decât credeam.
Directiva Nitrați (91/676/CEE) are ca obiective reducerea poluării apelor provocată sau indusă de nitrații proveniți din surse agricole și prevenirea oricărei noi poluări de acest tip.
Atingerea obiectivelor se face prin îndeplinirea prevederilor Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole. Aceste prevederi  sunt obligatorii pentru toţi fermierii.
Programul de acțiune pune în aplicare măsurile prevăzute în CBPA.  Prezentul program de acţiune se aplică o perioadă de 4 ani, începând cu data intrării în vigoare (27 august 2015).
Programul de acțiune prevede ca Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în colaborare cu Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA Bucureşti, asigură actualizarea Planului de management al nutrienţilor (pe parcursul acestor 4 ani).
„Planul de management al nutrienților” are o structură complexă, din care a fost folosită în Cod numai partea de  „Plan de fertilizare”, exemplificată în Anexa 10 din CBPA.
Concluzii
Ordinele de ministru (dintre care cel mai recent este Ordinul nr. 1416/2018), nu pot modifica unilateral elementele planului de fertilizare: doze, moment de aplicare etc. În actuala variantă a Programului de acțiune,  este obligatorie participarea ICPA, dar numai prin modificările făcute Codului de bune practici agricole.
Până când se rescrie, CBPA rămâne cum a stabilit ICPA. Cei interesați își pot spune părerea pe site-ul nitrati.ro pentru modificările aduse CBPA
Facebook Comments