Biostimulatorii – să-i cunoaștem ca să-i putem folosi corect!

În întreaga lume este în vogă acum obținerea unor producții (cel puțin la fel de) mari, dar cu intrări și costuri mai mici. Acest lucru s-ar putea obține cu ajutorul biostimulatorilor, mai ales pe solurile mai sărace.

Un biostimulator este orice substanță și/sau microorganism care se aplică pe plante sau la sol și care stimulează procesele metabolice obișnuite din plante. Scopul acestor produse este de a stimula creșterea plantelor și de a optimiza starea lor de sănătate (un concept la modă acum).

Sunt însă greu de utilizat din cauza eficienței lor variabile în teren, rezultatele lor  fiind uneori mai puțin sigure decât variantele clasice (îngrășăminte chimice și pesticide). Solul, clima, tehnologia folosită, speciile de plante, toate pot influența în fel și chip eficiența utilizări biostimulatorilor.

Multe studii științifice au demonstrat că toate categoriile de biostimulatori (extracte din alge, acizi humici aminoacizi,  microorganisme) stimulează printre altele creșterea plantelor, absorbția nutrienților și răspunsurile de toleranță la stres.

O direcție importantă în cercetare o constituie  combinarea efectului dintre diferitele categorii de biostimulatori. De exemplu, combinațiile de inoculați microbieni cu extracte de alge marine sau substanțe humice ar putea oferi, teoretic, beneficii mai stabile (reproductibile în condiții  pedoclimatice și tehnologice diferite) pentru producție vegetală. Există și produse complexe care combină aminoacizii cu micro si macro elementele specifice nutriției foliare, cu scopul de a oferi o performanță stabilă împreună cu un efect de toleranță sporită la factorii de stres.

Până nu demult, biostimulatorii erau folosiți mai ales în horticultură, deoarece prețul ridicat al recoltei, realiza profit chiar și la sporuri relativ mici aduse de biostimulatori. Acum însă, mulți biostimulatori sunt profitabili și când sunt folosiți la culturile de câmp.

În Regatul Unit condițiile pedoclimatice sunt foarte variabile, de aceea în ultimii au fost făcute următoarele observații (Farmers weekly):

  • Nu toți biostimulatorii aduc profit (la grâu mai des decât la rapiță, deși și aici s-au obținut sporuri de 400 kg/ha).
  • Unele produse nu se aplică pentru a mări producția în ani favorabili, ci pentru a reduce pierderile în anii nefavorabili.
  • Unii fermieri aplică biostimulatori și îngrășăminte foliare, numai după ce fac analizele de sol și de plantă în vegetație, de două ori pentru fiecare soi de grâu. În aceste cazuri, producțiile pot fi foarte mari, depășind 10-12 t/ha, iar conținutul de proteină este mai mare de 13%.
  • Se observă aproape întotdeauna efectul biostimulatoriilor asupra rădăcinilor și a tulpinii (înălțime mai mare sau culori de verde mai închis urmare a conținutului mai mare de clorofilă), dar nu la fel de des asupra producției.
  • Când se folosesc microorganisme ca biostimulatori, efectul asupra producției nu se observă întotdeauna din primul an.

Mulți fermieri sunt precauți la folosirea  biostimulatorilor. Au și de ce.

Biostimulatorii sunt mai degrabă niște instrumente tehnologice nu inputuri. Ei măresc producția pentru că stimulează creșterea rădăcinii care va absorbi mai mulți nutrienți, conform unui plan de fertilizare realizat în urma unor analize chimice.e Efectul pozitiv asupra sănătății plantelor nu provine din acțiunea directă asupra bolilor (deși sunt și foarte puțini biostimulatori care o pot face o pot face), ste urmarea faptului că stimularea fotosintezei a permis plantelor  o creștere mai rapidă și mai viguroasă care conferă o anume toleranță la atacul bolilor sau dăunătorilor.

Biostimulatorii au rol si de uniformizare mai devreme a creșterii culturii, lucru care poate fi esențial într-un an dificil, dar care nu este important într-un an favorabil. Câteodată, în condițiile agriculturii ecologice, aceștia pot fi una dintre puținele soluții pe care fermierii le au la dispoziție pentru nutriție, protecție și în general, sănătatea culturii. Alteori, utilizarea de biostimulatori microorganisme nu este compatibilă cu utilizarea pesticidelor uzuale.

Așadar, pentru a utiliza eficient biostimulatorii, fermierii trebuie să le cunoască foarte bine proprietățile. Dacă fermierii nu știu ce primesc, nu pot verifica și singuri eficiența și valoarea produsului. Specialiști de la Departamentul de floricultură al universității Massachusetts recomandă  fermierilor care vor să folosească biostimulatori să afle mai întâi câteva informații  importante.

Să luăm un exemplu . Ce informații vrem să aflăm despre un biostimulator care este prezentat ca putând determina fixarea nesimbiotică a 20-30 kg N/ha, ba chiar până la 50 (80) kg N/ha, la distribuitorii exagerat de optimiști.

Întâi trebuie să aflăm care sunt ingredientele folosite”.

Când acestea sunt microorganisme, trebuie refuzate informațiile de genul  „amestec propriu”,microorganisme benefice”, „micorize” sau orice altceva la fel de vag. Trebuie folosită denumirea științifică și numele tulpinii izolate. De exemplu, Accudo, produs de FMC este descris ca un biostimulator microbiologic pentru culturile agricole. Este un concentrat solubil care conține tulpina RTI184 de Bacillus paralicheniformis, suşa RTI184 în concentrație de 2.2 % (g/g), ca material biologic activ.

În cazul nostru, în catalogul importatorului și în etichetele oferite de majoritatea distribuitorilor  nu se specifică acest lucru. Informațiile despre îngrășământul organic sunt puține: „Paenibacillus polymyxa, 1,1 x 109 CFu/ml, microelemente (Mn, Fe, Cu, Mo, Zn, Co), vitamine B (B1, B3, B6) max. 0,02%. Produsul conţine bacteria Paenibacillus polymyxa, care se considera a fi unul din principalele tipuri de bacterii fixatoare de azot non-simbiotice, ce se află în sol”.

De ce sunt importante aceste amănunte?

Paenibacillus polymyxa (Bacillus polymyxa) trăiește în rizosferă și în interiorul plantelor ( stilul de viață endofitic), rar în sedimentele marine sau alimentele fermentate și este frecvent utilizat împotriva agenților patogeni care atacă plantele, animalele sau oamenii. Nu toate tulpinile de Paenibacillus polymyxa pot fixa azotul atmosferic și nici toate sușele care fixează azotul nu au aceeași capacitate de fixare.

P. polymyxa este o bacterie eficientă care stimulează creșterea plantelor, cu potențial de biofertilizare, biocontrol și protecție împotriva stresului abiotic. Dar au fost descrise și cazuri de fitotoxicitate induse de P. polymyxa, în care condiţiile de creștere par să joace un rol esențial.

„Fermierii  ar trebui să caute rezultatele testelor făcute de cineva neafiliat companiei care produce biostimulatorul” . Aceste teste sunt adesea făcute de universități (în Statele Unite). O companie cu produse care au dat rezultate bune la testarea terților va face probabil publicitate acestui fapt. Cam așa sunt promovate și la noi rezultatele de producție de la testarea soiurilor și hibrizilor.

Din păcate, produsele noi de la firmele mici sunt propuse fermierilor, fără a fi fost testate în România.

„Căutați relevanța în testare,” îndeamnă specialiștii americani. Alegeți un produs care a fost testat pe cultura (sau cel puțin tipul de cultură) pe care doriți să utilizați biostimulatorul”, continuă aceștia.

Uneori, rezultatele de producție comunicate  de către distribuitori au fost obținute numai în câmpurile firmei care a fabricat produsul și numai pentru o anumită specie, dar recomandările se fac pentru mai multe culturi. Ceea ce nu este tocmai corect.

La alte plante de cultură au efect și alte tulpini de la aceeași  specie de bacterii sau de la mai multe microorganisme.

„Concentrați-vă pe rezultatul dorit. Căutați dovezi că un anumit biostimulatori s-a dovedit că produce rezultatele pe care le căutați”.

În România nu avem foarte multe variante de a răspunde la toate întrebările chestionarului de mai sus (deocamdată), dar este clar că, dacă întrebările nu sunt exprimate, nici răspunsuri nu vor veni.

Facebook Comments